Privacyverklaring

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens, betekent voor Wynplaas en Afrikawijn (de website van Wynplaas) het volgende:

 

 

 • Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
 • Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden.
 • U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
 • U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke data).
 • Uw persoonlijke gegevens zijn bij Wynplaas/Afrikawijn goed beschermd.

 

 

Bedankt voor uw vertrouwen!

 

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Wynplaas worden verwerkt. De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (naam, e-mail, adres, telefoonnummer, etc.). Deze verklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van verwerking van bestellingen en betalingen.

Wynplaas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wynplaas/Afrikawijn en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het aanmaken van een account op de website www.wynplaas.nl en/of www.afrikawijn.com  gegevens aan Wynplaas verstrekt. 

Wynplaas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail/per post) contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Wynplaas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

1. Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van een bestelling op onze website(s), door in te schrijven op de nieuwsbrief, door het gebruiken van onze app of door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op onze website Afrikawijn, ons een verzoek stuurt, contact opneemt met onze klantenservice, een bestelling afsluit voor de levering van diensten, promotie of wijnproeverij en wanneer u een probleem meldt met onze site. De persoonlijke informatie die u verstrekt, kan uw naam, adres, e-mailadres, bevatten, die nodig is om u in staat te stellen onze diensten te verstrekken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring wordt beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Wynplaas verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2. Verwerking van uw bestelling

Meer specifiek, om uw verzoek om een bestelling te kunnen plaatsen, moeten wij de volgende informatie verzamelen:

 

 • Contact e-mailadres
 • Contact telefoonnummer
 • Naam
 • Adres
 • Leeftijd 18 jaar of ouder

 

Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te verwerken. We analyseren onze bestellingen om onze diensten te verbeteren, of nieuwe diensten te implementeren, zoals bijv. een cadeaupakket, evenwel voor marketingonderzoek; om producten verder te optimaliseren; of voor het ontwikkelen van specifieke promoties.

Voor het ontvangen van een nieuwsbrief hebben wij alleen uw emailgegevens nodig.

Om uw betaling te verwerken, zullen wij de volgende informatie dienen te verzamelen:

 • Gegevens creditcard / gegevens van de betaalrekening

Houd er rekening mee dat wanneer u een creditcard gebruikt als betaalmethode, uw kaartgegevens niet worden opgeslagen in de Wynplaas database. De informatie wordt immers rechtstreeks ingevoerd en opgeslagen door de partij die de creditcardbetalingen verwerkt en deze gegevens zijn daarom niet zichtbaar voor medewerkers van Wynplaas. Raadpleeg alstublieft de privacyverklaring van de ING (Privacy Statement) die de creditcardgegevens verwerkt. 

 • Gebruik van het IP-adres

We kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren en om onze website te beheren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer identificeert op een netwerk of internet. 

 • WhatsApp en Social Media

Wynplaas registreert de chatgesprekken van zijn WhatsApp-service en andere social-mediakanalen uitsluitend voor kwaliteitsdoeleinden en deelt of verkoopt deze nooit aan derden. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen.

 

3. Delen van uw informatie

We kunnen u persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden wanneer u onze website gebruikt:

 • andere entiteiten die deel uitmaken van Wynplaas/Afrikawijn;
 • andere derden alleen om de bruikbaarheid van onze diensten en producten te garanderen en binnen de doeleinden van de oorspronkelijke verwerking.

Uw persoonsgegevens worden daarom niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om de service te verlenen of uitvoering te geven aan de overeenkomst. Verder is Wynplaas wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar deze informatie wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak. 

4. Gegevensintegriteit en beveiliging

Wynplaas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.afrikawijn.com  maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databank (verwerkingsregister) te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databank te beschermen. Onze server en onze databank worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wynplaas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Wynplaas via info@wynplaas.nl . www.afrikawijn.com is een website van Wynplaas.

 

5. Uw rechtend: toegang en correcties

Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, evenals u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@wynplaas.nl  

 

6. Uw rechten: recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens. U kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien, kunt u de toestemming die u eventueel ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met: info@wynplaas.nl. Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

We zullen uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens altijd graag beantwoorden. Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven. 

 

7. Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Wynplaas/Afrikawijn bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Wynplaas te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html 

Wynplaas heeft hier geen invloed op. Wynplaas heeft Google geen toestemming gegeven om via Wynplaas/Afrikawijn verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

8. Nieuwsbrief en direct marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe producten en initiatieven. Dat betekent dat als u niet een klant bent, we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt bestellen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief en uw e-mailadres. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen. Deze gegevens worden niet verkocht aan derden. Waar u dus al een klant bent, zullen wij u op de hoogte houden van onze nieuwe initiatieven en producten en u een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. Als u op enig moment uit onze directe lijst wilt worden verwijderd en u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen door een email te sturen naar info@wynplaas.nl
Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen. 

9. Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Wynplaas/Afrikawijn kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens, via: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons